Nieuws

Verkiezingsprogramma Algemeen Belang gepresenteerd

15 jan, 2022
Verkiezingsprogramma Algemeen Belang gepresenteerd —

Elburg – Een gezonde financiële situatie, bouwen en wonen, behoud van de eigenheid van de kernen, ruimte voor ondernemen, een veilige leefomgeving en iedereen doet mee. Dat zijn de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de grootste lokale partij van de gemeente Elburg: Algemeen Belang.

Advertentie

 Raadsleden Lennart Oosterloo en Erik Land hebben het programma officieel overhandigd aan lijsttrekker Henk Wessel. Wessel: ‘Ik ben buitengewoon trots op dit programma. Algemeen Belang toont zich opnieuw als een ambitieuze partij, een partij om ook de komende periode op te bouwen.’

Financiën

Voor Algemeen Belang is een gezonde financiële situatie heel belangrijk. Het huishoudboekje van de gemeente is bij Algemeen Belang in goede handen. ‘Een gezonde gemeentebegroting en voldoende mogelijkheden om te ondernemen zijn nodig voor realisering van de sociale en maatschappelijke agenda’s.’, zegt Lennart Oosterloo.

Veiligheid

In het verkiezingsprogramma staat o.a. dat Algemeen Belang wil, dat de inwoners van de gemeente zich veilig voelen. Oosterloo: ‘Veiligheid is belangrijk voor zowel onze fysieke leefomgeving als onze sociale omgeving.’ Bij fysieke veiligheid moet worden gedacht aan alle onveiligheid die van buiten op ons afkomt, zoals inbraken, vernielingen, overlast, verkeersongevallen en middelengebruik.

Bouwen

Ook Erik Land is blij met het verkiezingsprogramma: ‘We willen dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling. De speerpunten uit het programma zijn met zorg, maar ook bewust in deze volgorde gezet en kunnen niet los van elkaar worden gezien.’ Zo staat in het verkiezingsprogramma dat er bijvoorbeeld op het gebied van wonen een forse uitdaging ligt: ‘Algemeen Belang wil de komende bestuursperiode minimaal 1000 woningen realiseren, in alle kernen. Juist ook voor starters en senioren.’

Het volledige programma is te lezen op www.algemeenbelangelburg.nl/verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.