Nieuws

Nieuwe Jeugdcommissie ESC

4 mrt, 2022
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
Nieuwe Jeugdcommissie ESC — elburgersc.nl

Met gepaste trots stellen we graag de nieuwe Jeugdcommissie ESC voor. Per 1 januari 2022 is deze commissie van start gegaan en is inmiddels volop in beweging.

Advertentie

Maar waarom een Jeugdcommissie? “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Deze uitspraak kennen we allemaal en gaat zeer zeker ook op voor onze club. Op dit moment hebben we de wind in de zeilen; de doelgroep jeugd is groeiende (zowel jongens als meisjes), vrijwel alle teams lopen lekker en de bereidheid om elkaar te helpen (wat in de afgelopen maanden vanwege de corona-perikelen veelvuldig nodig was) is groot.

Het ‘fundament’ voor dit alles is dat het primaire voetbalproces goed loopt; ieder team een passend begeleidingskader, goede trainingsfaciliteiten, beschikbaarheid scheidsrechters, soepele uitwisseling van spelers bij tekorten, organisatie oefenwedstrijden etc. De Commissie Voetbalzaken (CVZ) is hiervoor verantwoordelijk en handelt daarbij vanuit het door het Technisch Hart opgestelde Jeugdvoetbalbeleidsplan.

Maar bovenop dat ‘fundament’ zijn er specifiek binnen de doelgroep Jeugd nog tal val zaken die aandacht vragen en die mede bepalend zijn of we ook in de toekomst de positieve ontwikkeling vasthouden. Denk daarbij aan:
• hoe ‘borgen’ we een continue instroom van leden?
• wat kunnen we doen om de ‘traditionele’ uitstroom in de leeftijd 14-17 te verkleinen?
• hoe kunnen we nieuwe leden (en ouders) een warm welkom geven?
• op welke wijze kunnen we nieuwe kaderleden zo goed mogelijk faciliteren?
• welke niet-voetbalactiviteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van een lidmaatschap?
• hoe willen we onszelf ‘extern’ profileren?

Met bovenstaande vragen gaat de Jeugdcommissie aan de slag! Maar wie vormen nu de Jeugdcommissie?

Wilfred Westerhuis – Manager Jeugdvoetbal
Heidi Nagelhout – Coördinator Onderbouw
Aart van Triest – Coördinator Middenbouw
Tim Docter – Coördinator Bovenbouw (ontbreekt op de foto)
Jan Nagelhout – Hoofd Meiden-& Vrouwenvoetbal
Daniël Meijer – Intern begeleider
Sabine Schreurs – Lid Activiteitencommissie/Kledingcommissie
Helga Wijnne – Lid PR- & Communicatiecommissie
Harry ten Hove – Lid PR- & Communicatiecommissie

Met bovenstaande personen (en hun kwaliteiten) is de doelgroep Jeugd verzekerd van maximale aandacht en hopen we de positieve ontwikkelingen niet alleen te behouden maar ook verder uit te bouwen!

Bron: elburgersc.nl