Nieuws

#53 Column: Voorzitter Elburger SC

31 mrt, 2024
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#53 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

In het kader van de doorontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal in onze regio is de Elburger Sportclub een samenwerkingsverband aangegaan met het Talenten Team Reggestreek (TTR) en de Stichting Meiden Voetbal Next Level (MVNL). Op 8 maart jongstleden zijn de eerste regiotrainingen met ruim 20 talentvolle meiden op ons eigen Burgemeester Bode Sportpark van start gegaan. Deze regiotrainingen zijn vooral bedoeld voor meiden uit de regio Noord-Veluwe en Flevoland en worden op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur georganiseerd. Belangstellende meiden kunnen voor meer informatie terecht op www.mvnl.nl of kunnen contact opnemen met Jan Nagelhout ([email protected]).

Advertentie

In de bestuursvergadering van maart hebben we onder andere de volgende punten besproken: – uitbreiding sportpark; – updaten beleidsstukken; – samenwerking met Philadelphia; – convenant met Meiden Voetbal Next Level (MVNL); – opzet bestuursstructuur.

De afgelopen drie zaterdagochtenden is de Franken Dakkapellen Voetbalschool van de Elburger Sportclub weer van start gegaan. Deze eerste drie ochtenden zijn succesvol verlopen. Telkens hebben ruim 25 jongens en meisjes hieraan vol enthousiasme deelgenomen. Ook in april en mei wordt op de zaterdagochtenden van 10.15-11.15 uur de voetbalschool georganiseerd op veld 2 van ons Burgemeester Bode Sportpark. De voetbalschool is bestemd voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar en deelname is gratis. Dus heb je zin om samen met je vriendjes en vriendinnetjes heerlijk een uurtje te voetballen onder deskundige begeleiding, dan ben je van harte welkom. Plezier, bewegen en gezelligheid staan voorop. Vooraf aanmelden kan via https://www.Elburgersc.nl/voetbalschool/aanmelden-voetbalschool/.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Elburger Sportclub. Hun enorme inzet is hartverwarmend en telkens weer mooi om te zien. Als blijk van waardering heeft de Elburger Sportclub daarom vorige week zaterdagavond eerst de vrijwilligers van 55+ en hun partners een buffet aangeboden in ons sponsorhome gevolgd door een feestavond in de kantine voor de overige vrijwilligers en hun partners. Beide activiteiten werden zeer goed bezocht in een gezellige en sfeervolle entourage. We willen de activiteitencommissie en alle andere mensen die meegeholpen hebben aan deze geslaagde activiteiten heel hartelijk danken. Het was weer geweldig!

De presentatiegidscommissie is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe presentatiegids 2024-2025. Ook nu belooft het weer een originele, creatieve en professionele gids te worden met veel wetenswaardigheden over de Elburger Sportclub. Het is de bedoeling om de presentatiegids 2024-2025 eind augustus 2024 rondom de Veluwecup uit te brengen.

Ook dit voetbalseizoen 2023-2024 willen we afsluiten met de inmiddels traditionele familiedag. Dit jaar wordt onze familiedag georganiseerd op zaterdag 6 juli a.s. Vaste onderdelen van onze familiedag zijn ook dit jaar weer het bedrijventoernooi en de huldiging van onze jubilarissen. Alle jubilarissen (25, 40, 50 en 60 jaar onafgebroken lid van de Elburger Sportclub) ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Het volledige programma van de familiedag zal te zijner tijd via onze gebruikelijke informatiekanalen worden gecommuniceerd. Houd alvast de datum van 6 juli vrij!

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl