Nieuws

#51 Column: Voorzitter Elburger SC

31 jan, 2024
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#51 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

De winterstop is voorbij. De bal rolt weer. De voetbalcompetities zijn hervat. Voor de voetballiefhebbers valt er de komende maanden weer veel te genieten langs de lijn. Ook worden er in de tweede seizoenshelft nog vele andere activiteiten georganiseerd door de Elburger Sportclub zoals de vrijwilligersavond in maart (exacte datum volgt z.s.m.), de Pinkstermarkt op maandag 20 mei, de Buddy’s Cup op zaterdag 8 juni en op zaterdag 6 juli de Familiedag inclusief het bedrijventoernooi en de huldiging van de jubilarissen. Genoeg om reikhalzend naar uit te kijken!

Advertentie

Het nieuwe jaar 2024 werd bij de Elburger Sportclub op zaterdag 6 januari jongstleden afgetrapt met de voorronde van het NK Penaltyschieten gevolgd door het nieuwjaarstoernooi voor senioren en de nieuwjaarsreceptie. De voorronde van het NK Penaltyschieten is met 90 deelnemers succesvol verlopen. Aan het zeer geslaagde nieuwjaarstoernooi voor senioren deden maar liefst 12 teams mee die fanatiek streden om de eer, maar ook om na de feestdagen weer eens lekker te kunnen voetballen. Het nieuwjaarstoernooi werd afgesloten met een prijsuitreiking op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze receptie werd na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter in een bomvolle kantine het officiële certificaat van Lokale Jeugdopleiding uitgereikt aan de Elburger Sportclub door KNVB-ambassadeur Gerrit van de Brink. Uiteraard was er ook volop de gelegenheid om elkaar de hand te drukken en om in een gezellige, informele sfeer bij te praten en samen het nieuwe jaar te beginnen.

De afgelopen jaren zijn we als vereniging enorm gegroeid in ons ledenaantal. Dit betreft vooral spelende jeugdleden. Deze groei zet nog steeds door en dat is natuurlijk een verheugende en positieve ontwikkeling. De druk op het aantal kleedkamers is hierdoor echter ook fors toegenomen. In de tweede seizoenshelft zal het hierdoor nog meer en vaker voorkomen dat twee jeugdteams een kleedkamer moeten delen. Ondertussen blijven we als bestuur voor het nieuwe seizoen ’24-’25 zoeken naar een “tijdelijke” noodoplossing om dit probleem het hoofd te bieden. Daarnaast voeren we intensieve gesprekken met de Gemeente Elburg om tot een structurele oplossing voor deze kleedkamerproblematiek te komen en blijven ook de aanleg van het vijfde veld en de uitbreiding van onze kantine inclusief terras onderwerpen van bespreking met de Gemeente Elburg.

In de bestuursvergadering van januari hebben we onder andere de volgende punten besproken: – personele bezetting archief; – evaluatie nieuwjaarstoernooi voor senioren en nieuwjaarsreceptie; – formeren PR-team voetbalzaken; – sponsoring teams; – uitbreiding sportpark (vijfde veld, kleedkamers, kantine incl. terras); – personele bezetting keuken.

In het weekend voorafgaand aan de eerste competitieverplichtingen werden er door de Elburger Sportclub twee voorbereidingstoernooien georganiseerd namelijk de Cold Cup voor meiden en vrouwen op 12 en 13 januari en het Indoor Soccertoernooi voor de jeugd op 13 januari. Beide evenementen zijn zeer succesvol verlopen. De Cold Cup werd georganiseerd voor de MO-15, de MO-20, vrouwenteams en de vrouwen 30+. Deze derde editie kon rekenen op veel belangstelling van maar liefst 40 teams. Het enthousiasme van alle teams tijdens de wedstrijden en na afloop was groot. Volgend jaar komt er dan ook zeker een vierde editie op de kalender. Het Indoor Soccertoernooi voor de JO-8 tot en met de JO-11 werd ook voor de derde keer georganiseerd in de Indoor Soccerhal op Sportcampus De Pelikaan in Zwolle. Meer dan 100 kinderen hebben hier Speedsoccer gespeeld waarbij de bal doorlopend in het spel is. Dus continu actie, nauwelijks rustmomenten, veel doelpunten en spektakel. Gezien de enthousiaste reacties is ook dit evenement zeker voor herhaling vatbaar.

Het voetbalplatform Jonger Oranje organiseert op vrijdag 23 februari a.s. een talentendag bij de Elburger Sportclub. Wij stellen hiervoor graag ons Burgemeester Bode Sportpark beschikbaar. Deze talentendag is bedoeld voor spelers uit de geboortejaren 2010 tot en met 2018. Meer informatie over bijvoorbeeld de inschrijving en de kosten is te vinden op de website www.jongeroranje.nl

In de winterstop heb ik bij de vele activiteiten die door de Elburger Sportclub werden georganiseerd wederom een enorme inzet gezien bij heel veel van onze leden en vrijwilligers. Hartverwarmend. Dank en complimenten hiervoor. Het geeft ons in ieder geval veel vertrouwen en de overtuiging dat we samen van 2024 weer een mooi jaar gaan maken.

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl