Logo — In Elburg

Nieuws

#37 Column: Voorzitter Elburger SC

30 nov, 2022
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#37 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

In de bestuursvergadering hebben we het vrijwilligersbeleid van de Elburger Sportclub kritisch tegen het licht gehouden en besproken. We zijn blij met de vele vrijwilligers die zich al inzetten voor onze club, dat is mooi en hartverwarmend  om te zien en dat waarderen we zeer. Toch zien we ook nog een paar verbeterpunten om het vrijwilligersbeleid verder te optimaliseren. We willen nog beter inzichtelijk krijgen wie welke vrijwilligerstaken verricht en hoe we het deelnamepercentage nog verder kunnen verhogen. Ook lijkt de gegevensverwerking nog niet altijd goed te verlopen en willen we achterhalen hoe dat komt. In onze volgende bestuursvergadering gaan we de aanpak van deze verbeterpunten bespreken. Uitgangspunt blijft dat het lidmaatschap van de Elburger Sportclub weliswaar vrijwillig is maar niet vrijblijvend!

Advertentie
YouTap

Half november was de afsluiting van de eerste seizoenshelft van de Franken Dakkapellen Voetbalschool van de Elburger Sportclub. De afgelopen periode van 10 zaterdagochtenden was er telkens een mooie opkomst van 25 tot 30 jongens en meisjes. Zij maakten kennis met de eerste beginselen van het voetbalspel. Met veel enthousiasme werden de oefeningen uitgevoerd. In maart 2023 starten we weer met de tweede seizoenshelft van onze Franken Dakkapellen Voetbalschool. Alle trainers en begeleiders willen we hartelijk danken voor hun inzet bij de voetbalschool in de afgelopen periode. Tot ziens in maart 2023!

Na een onderbreking van drie jaar vanwege de coronamaatregelen, kon de Elburger Sportclub op vrijdag 18 november jongstleden eindelijk weer een echt Sinterklaasfeest organiseren. Dat de jongens en meisjes van de voetbalschool en van de JM-7 tot en met de JM-10 hier reikhalzend naar uit hebben gekeken, bleek wel uit het feit dat onze kantine bomvol zat met enthousiaste kinderen en hun ouders. De feestelijke avond begon met Joris de ballonnentovenaar die de kinderen met een aantal leuke activiteiten in de juiste stemming wist te brengen. Daarna volgde uiteraard het hoogtepunt van de avond door de komst van Sinterklaas en zijn trouwe Pieten. Gezien de vele positieve reacties van de kinderen en hun ouders na afloop, kunnen we zeker spreken van een geslaagd Sinterklaasfeest. Dank aan de activiteitencommissie en andere vrijwilligers voor de uitstekende organisatie van deze geslaagde avond.

De activiteitencommissie organiseert op dinsdag 27 december a.s. het vijfde Gerrit Nagelhout Darttoernooi. Deze lustrumeditie start om 18.00 uur in onze kantine. Deelnemen kan vanaf 16 jaar en ouder. Het inlegbedrag is 10 euro en kan vooraf betaald worden bij Gerrald Nagelhout of Michael Hindriks. Ook het inschrijven voor dit Gerrit Nagelhout Darttoernooi kan bij Gerrald (whatsapp: 06-13252560) of Michael (whatsapp: 06-28045291) tot 24 december a.s.

Helaas hebben we twee jaar achtereen geen Nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren vanwege COVID-19. We werden hierdoor gedwongen om ons te beperken tot een digitale nieuwjaarstoespraak van ESC voorzitter in de vorm van een videoboodschap. Gelukkig kunnen we op zaterdag 7 januari 2023 weer een traditionele Nieuwjaarsreceptie organiseren in de gezellige en sfeervolle entourage van onze vertrouwde kantine. Aanvang 16.00 uur. Wij verheugen ons erop om al onze leden, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden weer persoonlijk de hand te drukken en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dus houd de datum vrij en hopelijk zien we elkaar op zaterdag 7 januari 2023.

De commissie voetbalzaken is volop bezig om de trainers voor het seizoen 2023-2024 vast te leggen. In dit verband is het vermeldenswaard dat in goed onderling overleg is besloten om de samenwerking met hoofdtrainer Siemen Lindeboom aan het einde van dit seizoen te beëindigen. Zowel Siemen als het bestuur vinden het tijd voor een volgende stap en een nieuw gezicht voor onze eerste herenselectie.

De eerste helft van het voetbalseizoen 2022-2023 zit er alweer bijna op. Mede namens het bestuur wil ik iedereen alvast fijne en vooral gezonde feestdagen toewensen.

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl