Nieuws

Vacature kerkelijk werker wijk Oosthoek

19 jul, 2022
hervormdelburg.nl logo hervormdelburg.nl
Vacature kerkelijk werker wijk Oosthoek — hervormdelburg.nl

De Hervormde Gemeente Elburg Wijk Oosthoek heeft haar basis in de mooie, historische vestingstad Elburg. De Hervormde Gemeente is een levende gemeenschap met veel jonge gezinnen en jongeren. De gemeente is vanouds van confessionele signatuur. We voelen ons verbonden met het belijden van de kerk van alle eeuwen. We kennen een rijke verscheidenheid in geloofsbeleving. Er vinden elke zondag twee kerkdiensten plaats en door de week zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud.

Advertentie

In verband met het vertrek van onze huidige kerkelijk werker per 1 februari 2022 zoeken wij Eén KERKELIJK WERKER (0,5 fte).

Wij vragen:

 • Een theologische opleiding op minimaal HBO-niveau
 • Iemand die belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en hartelijk verbonden is aan de Heilige Schrift.
 • Iemand die binnen een redelijke afstand van Elburg woont of bereid is daar te gaan wonen.
 • Flexibiliteit in de te werken uren.
 • Affiniteit met jongeren
 • Goede contactuele eigenschappen, zelfstandigheid en het vermogen om in teamverband te werken. Tot de taken van de kerkelijk werker behoren:
 • Het geven van catechisatie, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor het jeugden jongerenwerk en jongere gezinnen, zoals het verzorgen van inhoudelijke avonden en het meedenken in veranderprocessen.
 • Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de beleidsvoornemens die in het beleidsplan zijn verwoord.
 • Het in overleg met de predikant verlenen van pastorale zorg, zoals ouderen- en ziekenbezoek en het leiden van uitvaartdiensten.
 • Het fungeren als voorganger in aantal bijzondere diensten en erediensten is een pré

Wij bieden:

 • Een meelevende kerkelijke gemeente met een actieve kerkenraad.
 • Ruimte voor eigen creativiteit en inbreng.
 • Een salaris conform schaal 8 Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkpredikant ds. J.F. Schuitemaker, telefoonnummer 0525-655699. Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u voor 15 september bij voorkeur per e-mail indienen bij de scriba van de kerkenraad. Het e-mailadres is: [email protected] Als u niet in de gelegenheid bent om uw sollicitatie per e-mail in te sturen, kunt u uw sollicitatie per post sturen naar de aan: scriba wijkkerkenraad Oosthoek, per adres: Hervormd Kerkelijk Centrum (HKC), Van Kinsbergenstraat 2, 8081CL, Elburg.

Meer informatie over de Hervormde Gemeente Elburg vindt u op de website: www.hervormdelburg.nl.

Bron: hervormdelburg.nl