Nieuws

Platform Duurzame Bedrijven

20 feb, 2022
sgpelburg.nl logo sgpelburg.nl
Platform Duurzame Bedrijven — sgpelburg.nl

Op 11 februari zijn Barthil van Deelen en Jan van Hattem op bezoek geweest bij Platform Duurzame bedrijven in ’t Harde. We hebben gesproken met Iris van den Hurk en Anniek Rijksen van Platform Duurzame bedrijven over duurzame initiatieven die er zijn om huizen en kantoorpanden te verduurzamen.

Advertentie

We hebben gehoord dat er in omliggende gemeenten en ook in de gemeente Elburg geld wordt gereserveerd om huizen en kantoorpanden te verduurzamen. Het is belangrijk dat er duurzame initiatieven zijn en blijven in de toekomst om zo de gemeente duurzaam en leefbaar te houden voor iedereen. Het is belangrijk dat er de komende periode geld gereserveerd wordt voor dergelijke initiatieven om panden ook daadwerkelijk te verduurzamen in de gemeente Elburg.

V.l.n.r. Barthil van Deelen, Jan van Hattem, Iris van den Hurk, Anniek Rijksen

Er zijn nog teveel huizen en kantoorpanden die niet duurzaam zijn en beter geïsoleerd kunnen worden. Daarom moet er meer geld hiervoor wordt gereserveerd, want er zijn kansen genoeg. Het is belangrijk dat samenwerkingspartners vaker de handen ineen slaan om zo de gemeente Elburg meer te verduurzamen. Daarnaast is het belangrijk dat de vraag naar duurzame woningen goed in kaart wordt gebracht, zodat duidelijk is hoeveel geld er de komende periode beschikbaar moet komen om de huizen en panden ook daadwerkelijk te verduurzamen.

De SGP gáát ervoor. Er moet meer geld vanuit de gemeente worden geserveerd om (lokale) duurzame initiatieven aan te moedigen. Kan de SGP ook op uw stem rekenen op 16 maart a.s.?

Bron: sgpelburg.nl