Nieuws

Nieuwe college AB-CU-LEV-CDA

28 apr, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Nieuwe college AB-CU-LEV-CDA — elburg.nl

Elburg heeft een nieuwe politieke samenwerking: AB, CU, LEV en CDA. Op 9 mei presenteren deze politieke partijen aan de gemeenteraad hun bestuursakkoord, tijdens de raadsvergadering. Ook stellen zij voor de kandidaat-wethouders te benoemen. Het is de verwachting dat de raadsvergadering zal instemmen met deze benoeming.

Advertentie

Hoofdlijnen

Het bestuursakkoord is een vernieuwend akkoord op hoofdlijnen. In dit akkoord spreken de vier partijen uit wat zij de komende vier jaar willen bereiken. Zij benoemen daarin met name welke thema’s die zij belangrijk vinden. De uitvoering van het programma is in handen van het nieuwe college, de burgemeester en wethouders. Doordat de samenwerkende partijen zich in het bestuursakkoord beperken tot hoofdlijnen biedt het akkoord veel ruimte voor raadsleden, die hier een andere mening over hebben.
Voor het eerst is er bij deze formatie gebruik gemaakt van een externe informateur / formateur. Toon van Asseldonk zorgde voor een goede sfeer waarin iedereen vrijuit kon spreken hetgeen leidde tot een snelle en soepele formatie.

Nog beter akkoord

De vrije ruimte in het bestuursakkoord krijgen de raadsleden al op 18 mei. Dan bespreekt de gemeenteraad het akkoord in de beeldvormende- en oordeelsvormende vergadering. Alle fracties gaan met elkaar in gesprek met als doel het akkoord nog beter te maken. Het is dan mogelijk om aanvullingen op de tekst te maken. Tot slot komt het bestuursakkoord op 30 mei ter bespreking in de reguliere raadsvergadering. Na deze bespreking zetten de partijen die dat willen, hun handtekening onder het akkoord.

Bekijk het bestuursakkoord 2022-2026.

Bron: elburg.nl