Logo — In Elburg

Nieuws

Lokale invloed op gemeentelijke monumenten Elburg

31 okt, 2022
algemeenbelangelburg.nl logo algemeenbelangelburg.nl
Lokale invloed op gemeentelijke monumenten Elburg — algemeenbelangelburg.nl

Elburg – In Elburg moeten regelmatig belangrijke keuzes worden gemaakt als het gaat om gemeentelijke monumenten. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college over bouwaanvragen die binnenkomen. Algemeen Belang trekt aan de bel: ‘In een commissie die belangrijke ruimtelijke adviezen aan de gemeente geeft, moet genoeg kennis van en de directe binding met Elburg aanwezig zijn’, aldus Lennart Oosterloo van Algemeen Belang.

Advertentie
Tabernakel Tenten

De komst van de nieuwe omgevingswet vraagt om een nieuw instellingsbesluit voor het functioneren van de nieuwe gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Voor Algemeen Belang hét moment om de signalen vanuit de samenleving mee te nemen in beleid. ‘En die signalen zijn er regelmatig’, aldus Algemeen Belang fractievoorzitter Agaath de Weerd: ‘Burgers vragen zich soms af of er echt mensen met binding in Elburg medeverantwoordelijk zijn voor de keuzes die worden gemaakt. Inwoners begrijpen er soms helemaal niets van besluiten die worden genomen’.

Algemeen Belang heeft samen met de SGP en VVD een amendement ingediend om de lokale binding van de commissie specifieker te omschrijven. ‘Commissieleden moeten Elburg kennen, moeten weten wat er speelt en hoe de cultuur van Elburg is ontwikkeld. Ze moeten weten wat er leeft’, aldus Els Baauw van de VVD. Bouwen en het verstrekken van vergunningen wordt steeds lastiger. Daarom is naast algemene expertise ook lokale deskundigheid een noodzaak. ‘Wat eigen haard u biedt, haalt dat in den vreemde niet’, zo benadrukt SGP-fractievoorzitter Arjan Klein het belang van een welstandscommissie met lokale binding: ‘Met respect voor hooggeschoolde experts die Elburg alleen beroepshalve kennen, is het van groot belang dat er ook lokale vertegenwoordigers zijn die begrijpen en aanvoelen waarom monumenten in Elburg als het ware leven en door ontwikkelen.’

Tijdens de Raadsvergadering van maandagavond werd duidelijk dat het amendement geen meerderheid kreeg. Voor een aantal partijen is deze lokale expertise, binding en kennis blijkbaar geen issue.

Bron: algemeenbelangelburg.nl