Nieuws

LOE-uitzending met meest geliefde geestelijke muziek in Elburg e.o.

19 dec, 2022
hervormdelburg.nl logo hervormdelburg.nl
LOE-uitzending met meest geliefde geestelijke muziek in Elburg e.o. — hervormdelburg.nl

Het radioteam Wijk Oost van het LOE-programma Kerkenwerk vraagt uw medewerking.

Advertentie

Wij hebben het plan gevat, de laatste uitzending van Kerkenwerk in 2022, donderdagavond 29 december, een programma te maken met de meest geliefde Geestelijke muziek van Elburg e.o.

Onze organist Herman Witter heeft al een voorschot gedaan door een lijst van 50 mooie liederen te noteren. Met uw hulp willen wij voor onze radio-uitzending een lijst van de 20 meest gekozen nummers samenstellen.

Wij vragen u, wilt u 5 van uw mooiste en geliefde liederen ons doormailen? Staat uw lied niet in onze lijst, dan mag deze zeker toegevoegd worden. (Een korte, persoonlijke toelichting bij een lied stellen wij op prijs.) De liederen met de meeste stemmen zullen dan in het radioprogramma tussen 19.00 en 21.00 uur uitgezonden worden. Ons mailadres is: [email protected]

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs,

Atie van Geest, Jan Stronkhorst, Erik-Jan Land en Han van den Pol

Liederenlijst Herman Witter:

Psalm 25

Psalm 42

Psalm 84

Psalm 118

Psalm 119

Psalm 121

Psalm 134

Psalm 139

Psalm 146 (JdH 446)

Psalm 150

Bundel 1938:

Gezang 112 Een naam is onze Hope

Gezang 135 Dankt, dankt nu allen God

Gezang 174 Vaste rots van mijn behoud

Gezang 178 Ruwe stormen mogen woeden

Gezang 223 Als ik Hem maar kenne

Gezang 232 Neem Heer, mijn beide handen

Gezang 282 Blijf bij mij Heer,

Liedboek:

Gezang 304 God is getrouw

Gezang 434 Lof zij de Heer

Gezang 464 Van U zijn alle dingen

Gezang 444 Grote God, wij loven U

Gezang 427 Beveel gerust uw wegen

Gezang 14 De Heer is mijn Herder

Gezang 429 Wie maar de goede God laat zorgen

Gezang 466 Als God mijn God

Gezang 442 Jezus ga ons voor

Gezang 293 Wat de toekomst brengen moge

OTH:

189 Hoe wonderlijk mooi ( Ik zal er zijn)

265 Abba Vader

16 Als een hert

273 De kracht van Uw liefde (Heer ik kom tot U)

302 Tienduizend redenen (Looft de Here mijn ziel)

180 Er is een Verlosser

159 Ga met God en Hij zal met je zijn

182 Genade, zo oneindig groot

2 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

69 Heer U doorgrond en kent mij

379 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

276 Heer, wijs mij Uw weg

334 Hoe groot zijt Gij

260 Kom tot de Vader

Kinderliederen:

148 Dit is de dag

557 Een parel in Gods hand

497 God kent jou

528 Is je deur nog op slot

539 Lees je bijbel

J.d.H.

149 Groot is Uw trouw

523 Veilig in Jezus armen

33 Daar ruist langs de wolken

96 Ik bouw op U

140 Ik zie een poort wijd open staan

915 U is de glorie

150 Welk een vriend is onze Jezus

5 Al de weg leidt mij mijn Heiland

7 Als g’in nood gezeten

19 ‘k Ben reizend naar die stad

Bron: hervormdelburg.nl