Nieuws

Lijstrekkers zetten in op vernieuwing en stabiliteit

1 apr, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Lijstrekkers zetten in op vernieuwing en stabiliteit — elburg.nl

Informateur Toon van Asseldonk heeft zijn bevindingen over de gevoerde gesprekken met de verschillende partijen aan de gemeenteraad aangeboden. Hij heeft een duidelijk beeld over een succesvolle coalitie: “Ik zie voor één variant veel draagvlak. Dit betreft de coalitie AB-LEV-CU-CDA. Op deze manier doen we recht aan de winnaars van de verkiezingen en behouden we de stabiliteit van het bestuur. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan komt de coalitie AB-CU-CDA-VVD in beeld.”

Advertentie

Tijdens het duidingsgesprek op 24 maart hebben partijen breed uitgesproken dat de verschuiving in het kiezersgedrag tot een zichtbare verandering moet leiden. Daarmee neemt de gemeenteraad de kiezer serieus. Volgens Toon van Asseldonk geeft de door de lijsttrekkers voorgestelde samenstelling het beste recht aan de verkiezingsuitslag: “We hebben enkele duidelijke winnaars. En ook enkele verliezers. AB is als grootste partij uit de bus gekomen. Dit is de eerste gemeenteraadsverkiezing voor LEV en die hebben de partij drie zetels opgeleverd. De christelijke gestoelde partijen hebben twee zetels ingeleverd.”

Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord

Volgens Toon van Asseldonk willen de partijen inzetten op een bestuursakkoord op hoofdlijnen in plaats van een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Daar plaatst hij wel een kanttekening bij: “Juist bij een bestuursakkoord op hoofdlijnen is het belangrijk dat de coalitie stabiel is. Ik adviseer dan ook om nu eerst in een tussenfase twee onderwerpen goed door te spreken. Allereerst betreft het goed doorspreken van de mogelijke samenwerking. Welke spelregels hanteren we, hoe verloopt de communicatie? Hebben we er vertrouwen in dat dit proces leidt tot een vier jaar durende stabiele samenwerking?”

In de voorgestelde tussenfase zou het ook moeten gaan over de zondagsrust/koopzondagopenstelling. Drie partijen stellen voor dit onderwerp niet vooraf in een akkoord te regelen. Zij willen dit onderwerp voor bespreking en besluitvorming aan de gehele gemeenteraad overlaten. De vierde partij wil juist wel hierover van tevoren coalitieafspraken maken, om het onderwerp daarna voor vier jaar te laten rusten. Voor meer informatie over het verslag van informateur Toon Asseldonk, zie definitief verslag informateur. 

Bron: elburg.nl