Nieuws

Vorige Vrije Evangelische Gemeente (VEG) — In Elburg

Vrije Evangelische Gemeente (VEG)

Vrije Evangelische Gemeente (VEG) — In Elburg

Kerkdiensten Vrije Evangelische Gemeente (VEG)

Boterbloem 15

8081 DK Elburg

Routeplanner Bezoek website

Over Vrije Evangelische Gemeente (VEG)

De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Elburg is een kerkelijke gemeenschap die deel uitmaakt van het landelijke netwerk van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De VEG Elburg heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het einde van de 19e eeuw, toen de eerste gemeente werd gesticht door een groep mensen die zich wilden bevrijden van de dominantie van de gevestigde kerken. De VEG Elburg is een gemeente die zich kenmerkt door een open en toegankelijke sfeer. In deze gemeente staan de Bijbel en het geloof in Jezus Christus centraal. De gemeente richt zich op het bevorderen van de persoonlijke relatie met God en het uitdragen van het evangelie in woord en daad. De VEG Elburg heeft een eigen gebouw waar de wekelijkse erediensten worden gehouden. Deze diensten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het christelijk geloof. Naast de erediensten worden er ook andere activiteiten georganiseerd, zoals Bijbelstudies, gespreksavonden en sociale activiteiten voor jongeren en ouderen. Een belangrijk kenmerk van de VEG Elburg is de grote betrokkenheid van de gemeenteleden bij elkaar en bij de samenleving. De gemeente heeft een diaconaal team dat zich inzet voor mensen in de omgeving die hulp nodig hebben. Daarnaast ondersteunt de gemeente verschillende missionaire projecten in binnen- en buitenland. De VEG Elburg is een gemeente die zich richt op vernieuwing en verandering. De gemeente staat open voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de theologie en de samenleving. Hierbij staat de kern van het evangelie echter altijd centraal: de liefde van God voor de mensheid en de verlossing die is verkregen door het offer van Jezus Christus. Al met al is de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg een actieve en betrokken gemeente die zich richt op het uitdragen van het evangelie in de omgeving en de wereld. De gemeente kenmerkt zich door een open en toegankelijke sfeer waarin iedereen welkom is en waarin de Bijbel en het geloof in Jezus Christus centraal staan.