Vorige Ichthuskerk — In Elburg

Ichthuskerk

Ichthuskerk — In Elburg

Kerkdiensten Ichthuskerk

Vrijheidsstraat 1

8081 XDElburg

Routeplanner Bezoek website

Over Ichthuskerk

De Ichtuskerk in Elburg is een protestantse kerkelijke gemeenschap die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De kerk is genoemd naar het Griekse woord “ichthus”, wat vis betekent. Dit symbool werd door de eerste christenen gebruikt als geheim teken om zichzelf te herkennen. Het visje is ook te vinden in het logo van de Ichtuskerk.

De Ichtuskerk is een gemeente die zich kenmerkt door een warme en gastvrije sfeer. De gemeente richt zich op het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad. De kern van het geloof is voor de Ichtuskerk het verlossende werk van Jezus Christus, die door zijn offer aan het kruis de weg naar God heeft vrijgemaakt voor alle mensen.

De erediensten in de Ichtuskerk zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het christelijk geloof. Er is veel aandacht voor muziek en zang, en er is ruimte voor persoonlijke verhalen en getuigenissen. Naast de erediensten worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Bijbelstudies, catechisaties en jeugd- en kinderwerk.

Een belangrijk onderdeel van de Ichtuskerk is de diaconie. Deze commissie richt zich op het verlenen van hulp aan mensen die dat nodig hebben, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook worden er regelmatig collectes gehouden voor goede doelen.

De Ichtuskerk is een gemeente die zich richt op vernieuwing en groei. Er is ruimte voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de theologie en de samenleving. Tegelijkertijd blijft de kern van het geloof centraal staan: de liefde van God voor de mensheid en de verlossing die is verkregen door het offer van Jezus Christus.

Al met al is de Ichtuskerk in Elburg een warme en betrokken gemeente die zich richt op het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. De gemeente kenmerkt zich door een gastvrije sfeer waarin iedereen welkom is en waarin de kern van het geloof centraal staat