Logo — In Elburg

Nieuws

Extra investering tegengaan ouderenmishandeling

19 apr, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Extra investering tegengaan ouderenmishandeling — elburg.nl

Ouderenmishandeling is een vorm van mishandeling die helaas overal voorkomt. Ook in de gemeente Elburg. Volgens wethouder Willem Krooneman betreft het in de gemeente Elburg een blinde vlek: “Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen 1 op de 20 ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. In onze gemeente krijgen we over 2021 maar 1 melding binnen. Dan weet je dat dit niet klopt en daar maak ik me zorgen over. Daarom hebben we in het college van burgemeester en wethouders afgesproken in 2022 extra te investeren in de communicatie en de deskundigheidsbevordering. Ook zetten we in op de samenwerking in de keten van zorg.”

Advertentie
Tabernakel Tenten

Ouderenmishandeling lijkt in de gemeente Elburg een verborgen probleem. Deze vorm van mishandeling is lang niet altijd aan de slachtoffers te zien. Het gaat lang niet altijd om lichamelijke mishandeling of zelfs om seksueel misbruik. Ook het financieel misbruik maken van ouderen komt regelmatig voor. “Opvallend is dat inwoners en hulpverleners het probleem vaak niet onderkennen. Vermoedelijk horen we hier te weinig over vanwege de afhankelijkheidsrelatie van een oudere. Dader en verzorger zijn vaak dezelfde persoon. Wij willen nu gaan inzetten op het geven van bekendheid en bewustwording. De signalen die wijzen op ouderenmishandeling kunnen we binnen de keten van zorg op een betere manier delen. Wanneer we meer meldingen binnen krijgen dan kunnen we de problemen – en daarmee de mishandeling – beter tegengaan”, aldus wethouder Willem Krooneman.

15 juni – themadag ouderenmishandeling

In de komende periode gaat de gemeente actief, samen met andere Noord-Veluwse gemeenten, aandacht geven aan het onderwerp ouderenmishandeling. Er volgen bijeenkomsten en publicaties. Die gaan zowel over de inhoud (wat het is, hoe deze problemen te herkennen) als over de organisatie (waar kun je terecht wanneer je vermoedt dat er sprake is van ouderenmishandeling). Eén van de doelen betreft de deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers. Ouderenmishandeling is niet altijd goed te herkennen: je ziet het pas als je het snapt. Het is de verwachting dat door alle maatregelen het aantal meldingen sterk zal toenemen.

Bron: elburg.nl