Nieuws

Elburgse inburgeraars tekenen participatieverklaring

18 mrt, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Elburgse inburgeraars tekenen participatieverklaring — elburg.nl

Dertien inburgeraars zetten op vrijdag 18 maart in aanwezigheid van Wethouder Willem Krooneman een handtekening onder hun participatieverklaring. Hiermee sluiten zij een belangrijk onderdeel af van het inburgeringsexamen. Iedereen die moet inburgeren moet ook de participatieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaren zij de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren.

Advertentie

Tijdens het inburgeringstraject hebben de cursisten via workshops of excursies kennis gemaakt met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Deze kernwaarden zijn vastgesteld door de overheid. Denk bijvoorbeeld aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Het zijn serieuze onderwerpen, maar tijdens de workshops is er ook tijd om ervaringen met elkaar te delen en plezier te hebben.

Het traject wordt afgesloten met het tekenen van de verklaring. Het was een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Wethouder Willem Krooneman legde aan de statushouders uit hoe belangrijk het is om actief deel te nemen aan de Elburgse samenleving en hoe blij hij is dat deze dertien inburgeraars de participatieverklaring ondertekenden. Met deze ondertekening verklaren de deelnemers dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat zij deze respecteren en dat zij een actieve bijdrage aan de samenleving willen leveren.

De organisatie van het Participatieverklaringstraject is in handen van Vluchtelingenwerk, Stichting WIEL en de gemeente Elburg. Het gevarieerde programma zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van vele enthousiaste inwoners, organisaties en ondernemers. Hartelijk dank daarvoor.

Bron: elburg.nl