Nieuws

Eenmalige energietoeslag 2022

3 mei, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Eenmalige energietoeslag 2022 — elburg.nl

Eenmalige energietoeslag 2022

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen. 

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag

Advertentie

Hiervoor dient u in te loggen met DigiD.

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Elburg als u op de aanvraagdatum en/of referteperiode:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Elburg woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per maand excl. Vakantietoeslag 120% van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand€ 1.244,54€ 1.382,89
Samenwonend/getrouwd€ 1.777,92€ 1.872,49

Wonen er naast u (en uw evt. partner) meer volwassen mensen (van 21 jaar en ouder) in uw huis, dan gelden andere bedragen (kostendelersnorm).

Kostendelersnorm:

 • Met 1 persoon extra: € 888,96
 • Met 2 personen extra: € 770,44
 • Met 3 personen extra: € 711,17

Een aanvraag voor de energietoeslag kunt u uiterlijk tot en met 31 december 2022 indienen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op aanvraagdatum en/of referteperiode:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • het inkomen in uw huishouden hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (van alle inwonende mensen van 21 jaar en ouder).

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is eenmalig € 800,- per huishouden.
De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Controleren gegevens

De gemeente kan zowel bij de ambtshalve toekenning / de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft! Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Als er meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen, nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de energietoeslag of moeite om uw rekeningen te betalen? Neem dan contact op met het Sociaal en Financieel Trefpunt.

Bron: elburg.nl