Nieuws

Column: Elkaar vasthouden

29 aug, 2022
algemeenbelangelburg.nl logo algemeenbelangelburg.nl
Column: Elkaar vasthouden — algemeenbelangelburg.nl

Grote onrust geeft verdeeldheid of is het net andersom?

Advertentie

Hoe dan ook; Politiek Den Haag lijkt hieraan ten onder te gaan. Maar liefst 20 partijen in de Tweede Kamer en de buitengewoon langdurige coalitieonderhandelingen, gebaseerd op onderling wantrouwen dragen niet bij aan de broodnodige realiteit en vooral stabiliteit die ons land zo nodig heeft.

Onrust in de wereld, Oekraïne, Covid, stikstof crisis, energieproblemen, armoede, woning- en arbeidsmarktcrisis en ga zo maar door…. Juist nu is het belangrijk om elkaar vast te houden. Proberen samen te kijken naar wat ons bindt en minder de verschillen uit te vergroten. Juist nu lijkt het wel of de (sociale) media zich vooral vult met de laatste categorie.

Elkaar wijzen op kansen

Het is juist nu belangrijk om elkaar te wijzen op de kansen die er wél zijn. Aan de landelijke- maar ook lokale mogelijkheden die er zijn voor de minima, wat hiervoor wel mogelijk is, hoe dit wettelijk is omschreven en hoe de procedures zijn, juist voor mensen die het om welke reden dan ook niet lukt. Hoe een bijdrage voor de energiekosten in z’n werk gaat. Elkaar vinden waar dit nodig is!

Vandalisme

En natuurlijk blijft vandalisme ergernis nummer 1. Denk aan de hakenkruizen en vernielingen op de wallen van enkele weken geleden. Als Algemeen Belang willen we hier een grote rol van de BOA’s, meer cameratoezicht e.d. Toch kan dit niet alleen de oplossing zijn. Natuurlijk hebben we niet altijd optimaal invloed op onze kinderen, maar toch blijft de duidelijke structuur van het gezin een belangrijke baken. Opvoeden blijft in de eerste plaats een taak van de ouders!

Bouwen en verbinden

We zijn blij met de voorgang van het winkelcentrum op ’t Harde en hopen dat dit een mooie ontmoetingsplek gaat worden voor de inwoner. Elkaar kennen en spreken werkt op voorhand verbindend. Het initiatief in Doornspijk om een klankbordgroep in het leven te roepen, met als doen; het werken aan een mooie vernieuwde dorpskern waarbij dorpshuis De Deel centraal staat.

Bouwen en verbinden

We zijn blij met de voorgang van het winkelcentrum op ’t Harde en hopen dat dit een mooie ontmoetingsplek gaat worden voor de inwoner. Elkaar kennen en spreken werkt op voorhand verbindend. Het initiatief in Doornspijk om een klankbordgroep in het leven te roepen, met als doen; het werken aan een mooie vernieuwde dorpskern waarbij dorpshuis De Deel centraal staat.

Trots op onze gemeente

De geweldige zomer waardoor we veel gasten in onze gemeente en kernen hebben mogen ontvangen. Nu nog verder inzetten op meer verblijfstoerisme zoals kamperen bij de boer. Op een juiste wijze ons mooie buitengebied benutten voor zowel onze agrariërs als de vele bezoekers.

Een wijkcomité Oostendorp met leuke activiteiten rond de opening van het nieuwe plein. Trots op inwoners die hierin juist het verschil willen maken en dit met elkaar willen vieren.

Dit is wat we nodig hebben. Juist nu; samen zoeken naar wat verbindt.

Bron: algemeenbelangelburg.nl