Nieuws

Bezorgd over kwaliteit gebied en natuur op de Noord-Veluwe

25 apr, 2022
elburg.nl logo elburg.nl
Bezorgd over kwaliteit gebied en natuur op de Noord-Veluwe — elburg.nl

Een delegatie van de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst heeft met minister Harbers van infrastructuur en waterstaat de zorgen gedeeld die leven onder de inwoners. “Die zorgen gaan over de gevolgen van het geplande overvliegend vliegverkeer vanaf Lelystad Airport. Naast de geluidsoverlast betreft dat de economische schade, zoals het wegvallen van werkgelegenheid, de extra schade in de natuur en problemen bij het oplossen van andere maatschappelijke opgaven, als gevolg van de stikstofuitstoot,” verklaart burgemeester Tanja Haseloop als woordvoerder namens de zes gemeenten.

Advertentie

De zes gemeenten liggen onder de route waarover de vliegtuigen eerst laag overvliegen om vervolgens door te stijgen naar het hogere luchtruim. Enkele jaren geleden kondigde minister van Nieuwenhoven aan dat deze laagvliegroutes geen uitgangspunt vormden bij de nationale herziening van het luchtruim. De burgemeesters zijn er niet gerust op, dat dit inderdaad het geval is.

Begrip voor de zorgen

Minister Harbers toont begrip: “Ik snap de zorgen van de inwoners van de gemeenten die u vertegenwoordigt. Het is goed om die te kennen. In de volgende fase van het programma Luchtruimherziening gaan we opnieuw naar de routes van Lelystad Airport kijken. De regio zal in dit proces worden betrokken. De komende maanden werken we uit hoe we dit gaan vormgeven.”

Bestuurlijk vertrouwen

Burgemeesters Tanja Haseloop, Marleen Sanderse en Jan Willem Wiggers hebben bij minister Harbers aangedrongen op het nakomen van eerder gedane bestuurlijke toezeggingen. Burgemeester Tanja Haseloop herhaalt het standpunt van de zes gemeenten nog eens: “Geen B+-route of laagvliegroutes, ook niet wanneer die enkele meters hoger liggen dan wat nu een laagvliegroute is. Daarbij komen nog de stikstofproblemen. Mooi is dat minister Van der Wal aankondigt dat een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is. Voor ons gebied zijn de problemen nu wel groot. Zo lukt het door de stikstofdepositie waarschijnlijk niet om te voorzien in de bouw van voldoende nieuwe woningen. Ook moeten bedrijven lang wachten voordat zij zich hier kunnen vestigen. Het kan toch niet zo zijn dat wij hier agrarische bedrijven uitkopen terwijl stikstofrijke uitstoot van vliegtuigen vrij spel heeft? Daarnaast willen wij graag goed meegenomen worden in de toekomstige afwegingen van het ministerie.”

Bron: elburg.nl