Logo — In Elburg

Nieuws

Alleen samen zijn wij Elburg!

29 apr, 2022
algemeenbelangelburg.nl logo algemeenbelangelburg.nl
Alleen samen zijn wij Elburg! — algemeenbelangelburg.nl
Elburg. – Op donderdag 28 april 2022 hebben de partijen ChristenUnie Elburg, LEV Elburg, CDA Elburg en Algemeen Belang Elburg het bestuursakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Het document heeft als titel ‘Alleen SAMEN zijn wij ELBURG’. Met dit akkoord beogen de partijen recht te doen aan de verkiezingsuitslag.
Op 9 mei presenteren deze politieke partijen aan de gemeenteraad hun bestuursakkoord, tijdens de raadsvergadering. Ook stellen zij voor de kandidaat-wethouders te benoemen. Het is de verwachting dat de raadsvergadering zal instemmen met deze benoeming.
Hoofdlijnen
Het bestuursakkoord is een vernieuwend akkoord op hoofdlijnen. In dit akkoord spreken de vier partijen uit wat zij de komende vier jaar willen bereiken. Zij benoemen daarin met name welke thema’s die zij belangrijk vinden. De uitvoering van het programma is in handen van het nieuwe college, de burgemeester en wethouders. Doordat de samenwerkende partijen zich in het bestuursakkoord beperken tot hoofdlijnen biedt het akkoord veel ruimte voor raadsleden, die hier een andere mening over hebben.
Voor het eerst is er bij deze formatie gebruik gemaakt van een externe informateur / formateur. Toon van Asseldonk zorgde voor een goede sfeer waarin iedereen vrijuit kon spreken hetgeen leidde tot een snelle en soepele formatie.
Nog beter akkoord
De vrije ruimte in het bestuursakkoord krijgen de raadsleden al op 18 mei. Dan bespreekt de gemeenteraad het akkoord in de beeldvormende- en oordeelsvormende vergadering. Alle fracties gaan met elkaar in gesprek met als doel het akkoord nog beter te maken. Het is dan mogelijk om aanvullingen op de tekst te maken. Tot slot komt het bestuursakkoord op 30 mei ter bespreking in de reguliere raadsvergadering. Na deze bespreking zetten de partijen die dat willen, hun handtekening onder het akkoord.
Bekijk het bestuursakkoord
Download hier het bestuursakkoord 2022-2026

Bron: algemeenbelangelburg.nl