Nieuws

Gewijzigd bericht m.b.t. werkzaamheden ds. Mensink

22 aug, 2022
hervormdelburg.nl logo hervormdelburg.nl
Gewijzigd bericht m.b.t. werkzaamheden ds. Mensink — hervormdelburg.nl

Dankbaar dat de Heere me steeds meer energie geeft, heb ik per 1 augustus de verjaardags- en jubileumbezoeken alsook enkele langdurige pastorale contacten weer kunnen oppakken. In een later stadium hoop ik te kunnen opschalen naar het volledige pastoraat. Tot die tijd blijft ds. Versluis een deel van het pastoraat verzorgen. U kunt in alle voorkomende gevallen contact zoeken met uw wijkouderling of de scriba.

Advertentie

Het (bijna) weer volledig functioneren betekent niet dat we geen hersteltijd meer nodig hebben na alles wat we hebben meegemaakt – integendeel. Na veel gebed, gesprek en overweging heb ik het besluit kunnen nemen om tot DV 1 september 2023 geen beroepen in overweging te nemen. We zullen die tijd en rust hard nodig hebben om mentaal en fysiek stabieler te worden. Het is mijn gebed dat ik na vele jaren waarin ik de gemeente maar ten dele kon dienen, me nu volledig en vruchtbaar aan haar opbouw mag wijden.

Ds. A.J. Mensink

Bron: hervormdelburg.nl