Nieuws

#44 Column: Voorzitter Elburger SC

30 jun, 2023
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#44 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

Morgen (zaterdag 1 juli) sluiten we het voetbalseizoen 2022-2023 af met onze traditionele familiedag. Deze dag staat in het teken van verbinding, ontmoeting en gezelligheid. Onderdeel van deze familiedag is het sponsortoernooi met deelname van maar liefst 28 teams. Ook de huldiging van onze jubilarissen is een vast onderdeel van deze sportieve en gezellige dag. Dus komt allen morgen! Daarna kan iedereen dan gaan genieten van een welverdiende zomervakantie.

Advertentie

Op zaterdag 3 juni jongstleden organiseerde de Elburger Sportclub de eerste editie van het voetbaltoernooi om de Buddy’s Cup. Deze eerste editie is zeer succesvol verlopen. Maar liefst 18 clubteams streden onder ideale omstandigheden en in een goede en sportieve sfeer om de felbegeerde Buddy’s Cup. Het gezonde fanatisme bij de deelnemende teams was voelbaar op het veld. Na afloop van de wedstrijden bleef het nog lang heel gezellig op ons sportpark en we kunnen dan ook terugkijken op een geslaagd evenement. Het organisatiecomité en alle andere vrijwilligers die hebben meegeholpen verdienen een groot compliment! Op naar de tweede editie in 2024.

In onze bestuursvergadering hebben we een plan van aanpak met betrekking tot de scheidsrechtersproblematiek vastgesteld. Met dit plan van aanpak willen we met ingang van het nieuwe seizoen 2023-2024 tot een structurele oplossing komen voor het tekort aan scheidsrechters. Nieuw in dit plan is dat er in de uitvoering een belangrijke rol is weggelegd voor alle teams in de Bovenbouw Jeugd (JO17-1, JO17-2, JO19-1 en MO20) en voor alle spelers van de seniorenteams. Voor hen zal een verplichting gaan gelden om wedstrijden te fluiten. Dit is overigens in lijn met de visie uit ons vrijwilligersbeleidsplan dat door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd en waarin staat dat het lidmaatschap van de Elburger Sportclub weliswaar vrijwillig is maar niet vrijblijvend. Uiteraard zal voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen nog uitvoerig met alle betrokkenen over deze nieuwe aanpak worden gecommuniceerd.

Afgelopen maand juni zijn er een aantal gemeenteraadsvergaderingen geweest waarin de structuurvisie Beschermd Stadsgezicht aan de orde werd gesteld. Wij hebben als Elburger Sportclub in deze raadsvergaderingen nogmaals zeer duidelijk aangegeven dat al onze wensen, plannen en ontwikkelingen (aanleg vijfde veld, uitbreiding aantal kleedkamers en uitbreiding kantine en terras) uitstekend en snel gerealiseerd kunnen worden op onze huidige locatie. Voor ons is er dan ook geen enkele noodzaak om te verhuizen. Sterker nog: wij zijn zeer tevreden met onze huidige, centraal gelegen locatie en trots op onze goed onderhouden accommodatie, die dankzij veel leden- en vrijwilligerswerk nu en in het verleden tot stand is gekomen. Ook hebben we aangegeven dat door de snelle groei van ons ledenaantal en van het aantal spelende teams de nood hoog is en wij dringend behoefte hebben aan snelle besluitvorming met betrekking tot onze wensen, plannen en ontwikkelingen zodat we door kunnen blijven bouwen aan onze fantastische club. De gemeenteraad begrijpt onze wensen en plannen en ook onze behoefte aan snelle besluitvorming, maar geeft aan toch meer tijd nodig te hebben alvorens tot besluitvorming over te kunnen gaan. Er zijn op een aantal onderdelen van de structuurvisie Beschermd Stadsgezicht namelijk veel reacties binnengekomen die de gemeenteraad zorgvuldig wil bekijken en ook willen ze in het kader van burgerparticipatie de inwoners van Elburg voldoende gelegenheid en mogelijkheden geven om mee te praten en mee te denken. Eén en ander betekent dat de besluitvorming in de gemeenteraad over de structuurvisie Beschermd Stadsgezicht pas na het zomerreces (september 2023?) zal plaatsvinden. Voor onze club betekent het dat we helaas toch nog weer even in de wachtkamer zitten. Uiteraard zullen we alle ontwikkelingen rondom de structuurvisie wel nauwlettend blijven volgen en daar waar nodig en mogelijk zullen we proactief blijven optreden.

En dan nu…….even rust. Mede namens het bestuur wil ik al onze leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en andere betrokkenen bij onze mooie club een verdiende en fijne zomervakantie toewensen. Hopelijk zien we elkaar in augustus in een goede gezondheid, met nieuwe inspiratie en hernieuwde energie terug op ons vertrouwde Burgemeester Bode Sportpark.

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl