Nieuws

#41 Column: Voorzitter Elburger SC

31 mrt, 2023
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#41 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

In oktober 2022 is het concept Gebiedsvisie en Afwegingskader Beschermd Stadsgezicht gepresenteerd. Deze ontwerpvisie riep veel reacties op en heeft het College van B & W doen besluiten om eind februari 2023 eerst nog een officiële zienswijzeprocedure te starten. Het bestuur van de Elburger Sportclub heeft hierop afgelopen week gereageerd en een zienswijzenotitie ingediend. In deze notitie hebben we nogmaals duidelijk gemaakt dat wij als Elburger Sportclub op het huidige Burgemeester Bode Sportpark willen blijven en dat wij de overtuiging hebben dat al onze toekomstplannen (vijfde veld; uitbreiding kantine, kleedkamers, terras) gerealiseerd kunnen worden op de huidige locatie. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de ontwerpvisie (inclusief de zienswijzenota) in de gemeenteraadsvergadering van juni 2023 worden geagendeerd.

Advertentie

De afgelopen twee zaterdagochtenden is de Franken Dakkapellen Voetbalschool van de Elburger Sportclub weer van start gegaan. Deze eerste twee ochtenden zijn succesvol verlopen en maar liefst 35 jongens en meisjes hebben hieraan vol enthousiasme deelgenomen. Ook in april, mei en juni wordt op de zaterdagochtenden van 10.15-11.15 uur de voetbalschool georganiseerd op veld 2 van ons Burgemeester Bode Sportpark. De voetbalschool is bestemd voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar en deelname is gratis. Dus heb je zin om samen met je vriendjes en vriendinnetjes heerlijk een uurtje te voetballen onder deskundige begeleiding, dan ben je van harte welkom. Plezier, bewegen en gezelligheid staan voorop. Vooraf aanmelden kan via https://www.elburgersc.nl/voetbalschool/aanmelden-voetbalschool/.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Elburger Sportclub. Als vereniging willen we onze waardering onder andere laten blijken door jaarlijks een feestelijke avond voor onze vrijwilligers te organiseren. Op zaterdagavond 15 april a.s. is het weer zover. Al onze vrijwilligers en hun partners zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in onze eigen kantine. Het belooft weer een gezellige avond te worden met een hapje en een drankje en een spannende bingo. De muzikale omlijsting is in goede en vertrouwde handen bij DJ Miguel. Komt allen!

Ook dit voetbalseizoen 2022-2023 willen we afsluiten met de inmiddels traditionele familiedag. Dit jaar wordt onze familiedag georganiseerd op zaterdag 1 juli a.s. Een vast onderdeel van onze familiedag zal ook dit jaar weer de huldiging van onze jubilarissen zijn. Alle jubilarissen (25, 40, 50 en 60 jaar onafgebroken lid van de Elburger Sportclub) hebben reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het volledige programma van de familiedag zal tezijnertijd via onze gebruikelijke informatiekanalen worden gecommuniceerd. Houd nu alvast de datum van 1 juli vrij!

Het huidige voetbalseizoen 2022-2023 is nog volop aan de gang. Toch zijn we achter de schermen alweer druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen 2023-2024. Zo is bijvoorbeeld het organisatiecomité van de Veluwecup 2023 al in een vergevorderd stadium met haar voorbereidingen. Dit toernooi voor de eerste herenselectie vindt plaats van 19 tot en met 26 augustus 2023. Alle wedstrijden van de Veluwecup zullen dit jaar worden gespeeld bij OWIOS op sportpark Bovenmolen. De Elburger Sportclub speelt achtereenvolgens op zaterdag 19 augustus tegen OWIOS, op woensdag 23 augustus tegen SV ’t Harde en op zaterdag 26 augustus tegen DSV ’61. Maar eerst breekt voor de meeste teams nog een spannende eindfase van dit lopende seizoen aan. Het ene team knokt voor een hoge eindklassering of zelfs een kampioenschap, terwijl andere teams juist vechten tegen degradatie. Hoe dan ook, al onze teams wensen wij veel succes in de laatste spannende maanden van dit voetbalseizoen 2022-2023.

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl