Nieuws

#36 Column: Voorzitter Elburger SC

31 okt, 2022
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#36 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

Begin oktober hebben we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Onze leden hebben unaniem ingestemd met de begrotingscijfers. Zeven bestuursleden waren herkiesbaar en zijn unaniem herkozen voor een volgende termijn van drie jaar. Alleen de bestuursportefeuille Commerciële Zaken is op dit moment vacant; we zijn naarstig op zoek naar een opvolg(st)er. Met de aanwezige leden hebben we verder afgesproken dat we de begrotingscijfers bij de volgende ledenvergadering nog wat transparanter zullen presenteren en ook zullen we conform de statuten een schema van aftreden maken met betrekking tot de bestuursleden. Als bestuur zijn we onze leden zeer erkentelijk voor het uitgesproken vertrouwen.

Advertentie

De Rabo ClubSupportactie heeft het mooie bedrag van 1936 euro opgeleverd voor onze clubkas. Uiteraard zijn we erg blij met deze opbrengst. Alle deelnemers aan deze actie die op de Elburger Sportclub hebben gestemd: hartelijk dank! Ook dank aan de Rabobank voor deze geweldige financiële ondersteuning.

In de bestuursvergadering hebben we de stand van zaken van het Jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP) 2020-2025 besproken. Op basis van voortschrijdend inzicht vinden we dat er wat betreft de voetbaltechnische zaken en de invulling van het voetbaltechnische kader een aantal aanpassingen nodig zijn om de ambities uit het JVBP te kunnen realiseren. De commissie Voetbalzaken gaat zich hier de komende maanden mee bezighouden.

Medio oktober hebben 12 leden en vrijwilligers van de Elburger Sportclub deelgenomen aan de basiscursus Reanimatie/AED aan volwassenen, verzorgd door ACM Opleidingen. Het gemêleerde gezelschap van trainers, gastvrouwen, kantinemedewerkers, supporters en bestuursleden hebben allen de opleiding met goed gevolg afgelegd. Een verheugende ontwikkeling die prima past in onze visie op een veilig sportklimaat.

De afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente Elburg in het kader van de visie-ontwikkeling Beschermd Stadsgezicht in relatie tot de toekomst van ons Burgemeester Bode Sportpark. In deze gesprekken hebben we nogmaals benadrukt dat onze wensen voor een toekomstbestendige accommodatie prima kunnen worden gerealiseerd op de huidige locatie. Onze inzet blijft dan ook absoluut de realisatie van een vijfde veld, het aanpassen van het tweede veld en het omleggen van het voetbalpad op de huidige locatie. Volgens onze aannames kunnen we dan zeker de komende decennia vooruit met en op ons huidige sportpark. De komende maanden zal dit standpunt de inzet blijven van de gesprekken met de Gemeente Elburg.

Op zaterdag 22 oktober jonstleden heeft de activiteitencommissie wederom het Oktoberfest georganiseerd. Het is weer een spetterende, gezellige en gevarieerde feestavond geworden geheel in Tiroler sferen. Iedereen was prachtig uitgedost in Tiroler kledij. De feestgangers hebben bijzonder genoten en waren na afloop zeer lovend over deze avond. De activiteitencommissie verdient dan ook een groot compliment voor de organisatie van dit Oktoberfest.

Vorige week woensdag heeft de Elburger Sportclub in samenwerking met Goalz Voetbal de tweede editie van de voetbaldag georganiseerd. De voetballers en voetbalsters van JO-8 tot en met JO-13 kregen een gevarieerd programma aangeboden onder leiding van gecertificeerde trainers: voetbaltechniek in verschillende spelvormen, voetbalboarding, voetbaldarts en samenwerkingsspelletjes. Het enthousiasme en de inzet van de deelnemers was groot. De reacties van de deelnemers, hun ouders en andere belangstellenden waren bijzonder lovend. We danken Goalz Voetbal voor de uitstekende organisatie en voor hun professionele begeleiding.

De activiteitencommissie organiseert op vrijdag 18 november a.s. een Sinterklaasfeest voor onze jongens en meisjes van de voetbalschool en van de JM-7 tot en met de JM-10. De kinderen krijgen vanaf 18.30 uur een leuk programma aangeboden in onze kantine met onder andere Joris de ballonnentovenaar en natuurlijk Sinterklaas zelf met zijn trouwe Pieten. Ook ouders en begeleiders zijn van harte welkom om er samen met de jongens en meisjes een gezellig feest van te maken.

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl