Nieuws

#32 Column: Voorzitter Elburger SC

30 jun, 2022
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#32 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

Het voetbalseizoen 2021-2022 zit er nu echt op. Een bijzonder seizoen. Corona zorgde helaas wederom voor onderbrekingen, maar gelukkig hebben we de competities uit kunnen spelen. Met elkaar hebben we er een mooi seizoen van gemaakt. Van de voetballers tot de trainer, van de vrijwilligers op en rondom het veld tot de mensen achter de bar. Iedereen bedankt voor dit mooie seizoen.

Advertentie

De jubileumcommissie heeft de definitieve datum voor de Grote ESC-reünie vastgesteld op zaterdag 24 september 2022. De eerste aankondiging van de reünie inclusief de aanmeldprocedure staat inmiddels op onze website. De komende periode zullen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte blijven houden over de reünie via onze gebruikelijke infokanalen.

In goed overleg met de jubileumcommissie hebben we besloten om de historische bestuursvergadering voor oud-bestuursleden in café De Haven niet meer door te laten gaan. Deze activiteit wordt eventueel bij het volgende lustrum in 2025 alsnog georganiseerd.

De Pinkstermarkt is ook dit jaar weer een succes geworden. Door de slechte weersomstandigheden was het aantal bezoekers weliswaar wat minder dan bij de voorgaande edities, maar de opbrengst voor de club is gelukkig hetzelfde gebleven en daar zijn we zeer blij mee. Dank aan de Pinkstermarktcommissie en aan alle vrijwilligers voor hun enorme inzet en voor deze geslaagde tiende editie!

Samen met de Gemeente Elburg hebben we afgesproken om alle voetballiefhebbers ook in de vakantieperioden de gelegenheid te geven om hun geliefde voetbalsport te beoefenen. Voor de komende zomervakantie betekent dit dat we onze velden 3 en 4 openstellen van 9.00- 21.00 uur voor degenen die graag willen voetballen.

In de bestuursvergadering hebben we de concept-meerjarenbegroting besproken. We zijn tevreden over het feit dat we van een financieel gezonde situatie kunnen spreken. Ook is er sprake van een structureel gezonde financiële basis waarop we door kunnen bouwen aan onze fantastische club. Uiteraard leggen we de begroting voor aan onze leden op de Algemene Ledenvergadering van maandag 3 oktober 2022.

Ook hebben we in de bestuursvergadering het voetbaltechnische beleid kritisch tegen het licht gehouden. In het jeugdvoetbalbeleidsplan 2020-2025 hebben we met elkaar een aantal ambities vastgelegd. Om deze ambities te kunnen realiseren, zijn er aanpassingen nodig in de opzet van het voetbaltechnische kader. De komende maanden worden benut om hier verder invulling aan te geven.

Vrijdagmiddag 10 juni stond het Burgemeester Bode Sportpark in het teken van het Leeuwinnen Voetbalfestival. In totaal hadden 44 meiden in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar zich hiervoor opgegeven. In een tiental verschillende oefen- en spelvormen werd kennisgemaakt met het voetbalspel. Iedereen genoot zichtbaar van deze geslaagde middag. Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die zich op deze middag hebben ingezet, is dan ook zeker op zijn plaats.

Zaterdagochtend 18 juni was de laatste keer voor de zomervakantie van de Franken Dakkapellen Voetbalschool. Bij de leuke en afwisselende onderdelen deed iedereen deze laatste keer extra zijn best. Na afloop werd aan iedere deelnemer een heuse medaille uitgereikt gevolgd door de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd van de voetbalschool. Veel deelnemers gaan in het nieuwe seizoen in competitieverband bij de Elburger Sportclub spelen. Zij hebben een echt contract getekend en kregen daarbij ook het nieuwe ESC-tenue uitgereikt. Alle vrijwilligers van de voetbalschool hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen seizoen. In september 2022 gaat de Franken Dakkapellen Voetbalschool weer van start.

Afgelopen zaterdag hebben we na een onderbreking van een aantal jaren een oude traditie weer nieuw leven ingeblazen, namelijk de familiedag. De vele aanwezigen kregen een gezellig en gevarieerd programma voorgeschoteld. Onderdeel van het programma was de huldiging van de jubilarissen. Alle jubilarissen die 25, 40, 50 jaar of langer lid van de Elburger Sportclub zijn, kregen een herinneringsspeld uitgereikt als officiële blijk van waardering voor hun trouwe lidmaatschap. Gezien de grote opkomst en de enthousiaste reacties kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag. In juni 2023 keert de familiedag inclusief de huldiging van de jubilarissen zeker weer terug op de evenementenagenda van de Elburger Sportclub. Hartelijk dank aan en complimenten voor de activiteitencommissie en alle andere vrijwilligers voor de goede organisatie van deze familiedag.

Vanaf nu richten we het vizier op het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023. Geniet van de zomer en tot het volgende seizoen!

Jaap van der Beek

Voorzitter Elburger Sportclub

Bron: elburgersc.nl