Nieuws

#29 Column: Voorzitter Elburger SC

31 mrt, 2022
elburgersc.nl logo elburgersc.nl
#29 Column: Voorzitter Elburger SC — elburgersc.nl

Echte competitiewedstrijden, publiek langs de lijn, een volle kantine. Het mag gelukkig allemaal weer. Na twee jaren met allerlei beperkingen voelt dit weer als vanouds en als een ware verademing.

Advertentie

Begin maart was het zover. Een spectaculair LED-voetbaltoernooi voor de midden- en bovenbouw van onze jeugdafdeling. De reacties van de deelnemers en de toeschouwers waren enthousiast. De activiteitencommissie kan terugkijken op een geslaagd evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die dit LED-voetbaltoernooi mogelijk hebben gemaakt.

Zaterdag 5 maart jongstleden hebben de politieke partijen CU, LEV en Samen Vooruit een bezoek gebracht aan de Elburger Sportclub op ons eigen Burgemeester Bode Sportpark. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de forse groei van onze club en als gevolg daarvan onze uitbreidingswensen van de accommodatie (aanleg 5e en 6e voetbalveld, uitbreiding kantine en aantal kleedkamers). De komende maanden zal er waarschijnlijk meer duidelijk worden over de eventuele realisatie van onze uitbreidingswensen.

In de bestuursvergadering hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het thema “grensoverschrijdend gedrag”. Een actueel onderwerp waarover de laatste tijd veel wordt gesproken als het gaat om de juiste aanpak van deze problematiek. Wij hebben in dit verband nog weer eens kritisch gekeken naar het gebruik van VOG’s binnen onze club, de rol van onze vertrouwenspersonen, de geldende gedragsregels sexuele intimidatie en het gedragsprotocol dat we hanteren.

De Elburger Sportclub draait voor een groot deel op de enorme inzet van al onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers heeft een club geen bestaansrecht. Als blijk van waardering voor al het werk dat onze vrijwilligers telkens weer verrichten, hebben we hen op 12 maart jongstleden een vrijwilligersavond aangeboden. Het werd een zeer geslaagde avond met een mooie opkomst, een pubquiz, veel muziek en veel gezelligheid tot in de kleine uurtjes. Een compliment voor de activiteitencommissie voor de perfecte organisatie!

Door de coronaperikelen werd het jaarlijkse sponsortoernooi vorig jaar eenmalig in augustus georganiseerd. Dit jaar keert het sponsortoernooi terug op de traditionele datum: zaterdag 18 juni 2022. Het belooft weer een sportief en gezellig toernooi te worden met muzikale omlijsting, een Rad van Avontuur en daarnaast diverse activiteiten voor de jeugd. Na afloop is er een BBQ voor alle sponsoren, deelnemers en supporters. De opbrengst van deze dag wordt verdubbeld en geschonken aan een goed doel. De Elburger Sportclub maakt binnenkort het goede doel voor dit jaar bekend. Wie neemt de Aalt Petersen Schaal mee naar huis? Inschrijven kan op www.elburgersc.nl/aanmelden-sponsortoernooi.

De commissie voetbalzaken en de manager jeugdvoetbal zijn al maanden volop bezig om het technische kader (trainers en leiders) voor het seizoen ’22-’23 rond te krijgen. Een intensief en tijdrovend proces. Het goede nieuws is dat het technische kader al behoorlijk gestalte begint te krijgen en dat het hele proces naar tevredenheid verloopt. De komende weken worden er afrondende gesprekken gevoerd om de nog openstaande functies ook goed bezet te krijgen.

Jaap van der Beek

Voorzitter

Bron: elburgersc.nl