Nieuws

#27 Column: Voorzitter Elburger SC

1 feb, 2022
Elburger SC logo Elburger SC
#27 Column: Voorzitter Elburger SC — Elburger SC

Mooie vooruitzichten voor het amateurvoetbal! Bijna alle beperkingen zijn opgeheven. Het lopende voetbalseizoen lijkt een vrijwel normaal vervolg te krijgen. Competities kunnen in aangepaste vorm worden afgemaakt. Voor de B-categorie zijn de competities afgelopen zaterdag al gestart en voor de A-categorie starten de competities komende zaterdag met een inhaalprogramma. Er mag weer publiek langs de lijn aanwezig zijn en ook de kantine is weer geopend. Op de website van de Elburger Sportclub staan de coronamaatregelen die op dit moment gelden op ons Burgemeester Bode Sportpark.

Advertentie

Een lang gekoesterde wens van de Elburger Sportclub is onlangs in vervulling gegaan, namelijk de installatie van een Jeugdcommissie. Begin januari 2022 was de eerste constructieve bijeenkomst. De Jeugdcommissie gaat zich vooral bezighouden met de doorontwikkeling van de Jeugdafdeling binnen onze club in de breedste zin van het woord. De volgende onderwerpen zijn onder andere besproken: ledenaantallen (in- en uitstroom), begeleidingskader (in- en uitstroom), ledentevredenheid, ledenactiviteit, teamorganisatie (vrijwilligerswerk door ouders/jeugdspelers, teamsponsoring), activiteiten buiten het reguliere competitieprogramma om en wervingsactiviteiten.

Het eerste produkt van de kersverse Jeugdcommissie is er inmiddels ook al: een welkomstprogramma voor nieuwe leden en nieuwe teambegeleiders.

De commissie Voetbalzaken heeft zaterdag 19 februari a.s. de Indoor Soccerhal in Zwolle afgehuurd voor onze jeugd tot en met JO-12. Zij spelen daar een toernooi als vervanging van het afgelaste Kerstzaalvoetbaltoernooi.

Op woensdag 2 maart a.s. organiseert de Activiteitencommissie op ons eigen sportpark een LED-voetbaltoernooi voor de Middenbouw en de Bovenbouw van onze jeugdafdeling.

De werkzaamheden van de Archiefcommissie vorderen gestaag. Veel papieren archiefmateriaal, zoals financiële documenten, contracten, verslagen, kranteknipsels en foto’s, is tot en met 2010 al behoorlijk op orde gebracht. Hierbij is er een selectie gemaakt tussen materiaal dat vernietigd kan worden en materiaal dat bewaard moet blijven. De volgende stap is nu het inscannen van het materiaal dat gearchiveerd moet worden. Het einddoel is een volledig digitaal archief.

In de bestuursvergadering hebben we de begrotingssystematiek geëvalueerd. Op hoofdlijnen zijn we tevreden over de systematiek die we nu hanteren. Een verbeterpunt dat we willen doorvoeren is het werken met budgethouders voor bepaalde onderdelen van de begroting.

De Elburger Sportclub vindt het belangrijk dat er bij de jeugd meer aandacht wordt besteed aan een brede motorische ontwikkeling (BMO). Landelijk wordt er vanuit het ministerie van VWS en de grote sportkoepels zoals de KNVB en het NOC*NSF ook steeds meer aandacht aan dit thema besteed. Op lokaal niveau heeft de Elburger Sportclub daarom het initiatief genomen om samen met Frix Fysio & Performance, het Lokaal Sportakkoord Elburg, de Stichting WIEL en een aantal andere sportverenigingen een BMO-project op te zetten. In het voorjaar van 2022 willen we starten met dit BMO-project. De bedoeling van dit initiatief is om alle kinderen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen in de kern Elburg de gelegenheid te bieden om zich breed motorisch te ontwikkelen.

Hopelijk gooit COVID-19 niet opnieuw roet in het eten en kunnen we voor het eerst sinds 2019 het voetbalseizoen op een normale en mooie wijze afsluiten.

Jaap van der Beek

Voorzitter

Bron: Elburger SC